۰۷ خرداد ۱۴۰۳ /


كمپین تست لبنیات
819 2019-03-12

شركت نور الكفيل کمپین جدیدی برای تست محصولات لبنیات خود آغاز کرد.

این کمپین برای تست انواع مختلف ماست و دوغ الکفیل از استان كربلای معلی در تاریخ یکشنبه 12 اسفند ماه شروع کرده و در استانهای دیگر که شعبه هاى الکفیل در آن استانها انتشار دارد نیز به مدت چند روز اجراء خواهد شد.

منتظر شما در این کمپین هستیم زیرا نظر شما اساس کار ماست

مراکز فروش مستقیم